medpok


sri


durga


Vinyasa Flow

 

Vinyasa Flow Yoga je dinamican stil yoge, u kome se pozicije (asane) nadovezuju jedna na drugu, te se na taj nacin spajaju u jednu celinu. Proizasla je iz Ashtanga yoge, ali je na neki nacin meksa I suptilnija Vinyasa znači spajanje pokreta i daha. Asane povezujemo vinyasom te tako kreiramo "flow", odnosno dinamičan sled asana kojim se telo brzo zagreva. Od osnovne je važnosti da pokret prati dah, jer dah daje ritam vježbanju i pokreće energetski tok.

Vinyasa joga je pluralna praksa, postoji u prostoru izmedju tradicija i u njhovoj interakciji, i njena snaga je upravo u raznolikosti. Ne postoji filozofija, pravilo, sekvenca koju učitelj mora da sledi, tako da postoji dosta prostora za izražavanje kreativnosti učitelja.

Očekujte kretanje, a ne samo istezanje, pa ako volite da se krećete i volite iznenađenja, vinyasa joga je za vas.

Struktura časa:
Čas obuhvata pripremno zagrevanje, pranajamu (tehnike disanja), usklađivanje daha sa
dinamičnim pokretima, životnu filozifuju kroz rad na asanama, stabilnost, fleksibilnost...
Zavrsni deo časa: opuštanje, Yoga nidra i vizualizacija.

SankalpaYoga :: Stojana Protića 48, Beograd :: tel.: +381 (0)64 468 97 97 | +381 63 77 63 703 :: kontakt