medpok


sri


durga


Hatha

 

Reč ''Joga'', nastala je od sanskritskog korena - ''Judž'', što
znači – ''ujediniti''. Biti sjedinjen sa samim Sobom, znači postići
dinamičku harmoniju u sebi, što dovodi do unutrašnjeg spokojstva. Joga
oplemenjuje i vitalizuje sve nivoe čovekovog postojanja.
Telo smatra grubljom kristalizacijom prethodno stvorene
mentalne imaginacije i svojim tehnikama postepeno ''produhovljuje''
taj najgrublji nivo našeg postojanja. Proces ''osvešćivanja'' ne završava
se na telu, već ide dalje i obuhvata sve suptilnije nivoe našeg bića, od
energetskog i mentalno-osećajnog do psihičkog, postepeno ih dovodeći
u skladan odnos.
Jogijsko tumačenje reči ''Ha-Tha'', znači balansiranje glavnih
energetskih tokova u telu, Ide i Pingale, leve i desne hemisfere mozga i
njihovo sjedinjenje sa Sopstvom.
Telo su kočije, čula su konji, čulni objekti su putevi, um su uzde,
inteligencija je kočijaš, Sopstvo je putnik. Mudar čovek zna da je njegovo
pravo ''Ja'' – Sopstvo, samoispunjeno i samodovoljno onda kada je
ujedinjeno sa telom, čulima i umom (Stara izreka iz Upanišada). To
stanje jedinstva zove se joga.

SankalpaYoga :: Stojana Protića 48, Beograd :: tel.: +381 (0)64 468 97 97 | +381 63 77 63 703 :: kontakt